چهارشنبه بیست و چهارم تیر ۱۳۸۸

دانلود نمونه سوالات کاردانی به کارشناسی و ارشد تمام رشته ها


سوالات ارشد عمران و پاسخنامه آنها سال 78

سوالات ارشد عمران و پاسخنامه آنها سال 79

سوالات ارشد عمران و پاسخنامه آنها سال 80


سوالات کنکور ارشد عمران سال 81


سوالات ارشد عمران و پاسخنامه آنها سال 82

سوالات کنکور ارشد عمران سال 83

سوالات ارشد عمران و پاسخنامه آنها سال 84

سوالات ارشد عمران و پاسخنامه آنها سال 85


سوالات ارشد عمران و پاسخنامه آنها سال 86

سوالات کنکور ارشد عمران سال 87


رشته کامپیوتر سوالات عمومی و اختصاصی کنکور کاردانی به کارشناسی رشته کامپیوتر ( دولتی 86 ) به همراه پاسخنامه
سوالات عمومی

سوالات اختصاصی

معماري:

سوالات كنكور كارداني به كارشناسي معماري 86 سراسري
http://pasokh.org/pdf/kardani%20memari86.pdf

سوالات كنكور كارداني به كارشناسي معماري 86 آزاد
http://pasokh.org/pdf/memari%20azad%2086%20kardani.pdf

مهندسي عمران:

نمونه سوالات كنكور كارداني به كارشناسي رشته عمران- 117 صفحه
http://pasokh.org/pdf/ba-civil-85.pdf

دفترچه سوالات كنكور كارداني به كارشناسي عمران آزاد 82
http://pasokh.org/pdf/kardani%20omran%20azad%2082.pdf

دفترچه سوالات كنكور كارداني به كارشناسي عمران سراسري 84
http://pasokh.org/pdf/kardani%20omran%20sarasari84.pdf

دفترچه سوالات كنكور كارداني به كارشناسي عمران آزاد 86
http://pasokh.org/nemooneh/omran%20kardani%20azad86.pdf


دفترچه سوالات 87 سراسري http://pasokh.org/pdf/memari87kardani.pdf

پاسخ تشريحي رياضي 87 معماري
http://pasokh.org/pdf/pasokhmemari87riazi.pdf

مهندسي عمران:

دفترچه سوالات 87 سراسري
http://pasokh.org/pdf/omran87kardani.pdf

اگر در استفاده از لينکها مشکل داريد هر 6 فايل معرفي شده در اولين پست را از لينک زير دانلود نماييد: http://persiandrive.net/162219
دانلود رایگان کتاب شامل نمونه سوالات کنکور ارشدرشته مهندسی کامپیوتر:
این کتاب شامل نمونه سوالات کارشناسی ارشد ، دروس :
• مبانی سخت افزار
• مبانی نرم افزار
• زبان تخصصی
• ریاضیات
• تخصصی نرم افزار
• تخصصی سخت افزار
• هوش مصنوعی - کنترل خطی
• هوش ماشین و روباتیک
• ریاضیات کامپیوتری
• اجزای کامپیوتر
• ساختمان داده ها
• سیستم عامل
*** تمامی سوالات دارای پاسخنامه می باشند .


پسورد : www.txt.ir

سوالات کنکور کارشناسی ارشد مجموعه معماری سال 1387 (اسفند 86)
زبان عمومی و تخصصی 1..30
دروس فنی ساختمان 31..60 دروس تاریخ و مبانی نظری 61..90
درک عمومی معماری 91..110 درک عمومی معماری منظر 111..130
جلد
صفحه اول (1 تا 15) صفحه دوم (16 تا 25) صفحه سوم (26 تا 41)صفحه چهارم (42 تا 52) صفحه پنجم (53 تا 60) صفحه ششم (61 تا 75)صفحه هفتم (76 تا 90) صفحه هشتم (91 تا 100) صفحه نهم (101 تا 107)صفحه دهم (108 تا 122) صفحه یازدهم (123 تا 130)

 
سوالات ارشد ۸۸ کامپیوتر، سوالات ارشد ۸۸ آی تی، سوالات ارشد ۸۸ علوم کامپیوتر


سولات ارشد۸۸
دفترچه سوالات کنکور کارشناسی ارشد سراسری سال 87
رشته های امتحانی دوره كارشناسی ارشد گروه علوم انسانی

کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی کلید سوالات

کارشناسی ارشد علوم جغرافیایی کلید سوالات

سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی کلید سوالات

کارشناسی ارشد زبان عربی کلید سوالات

کارشناسی ارشد علوم اقتصادی کلید سوالات

کارشناسی ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی کلید سوالات

کارشناسی ارشد تاریخ کلید سوالات

کارشناسی ارشد علوم اجتماعی کلید سوالات

کارشناسی ارشد فرهنگ و زبانهای باستانی کلید سوالات

کارشناسی ارشد زبانشناسی کلید سوالات

کارشناسی ارشد الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث کلید سوالات

کارشناسی ارشد الهیات و معارف اسلامی - فقه و مبانی حقوق اسلامی کلید سوالات

کارشناسی ارشد الهیات و معارف اسلامی - فلسفه و كلام اسلامی کلید سوالات

مـجموعـه الهیات و معارف اسلامی کلید سوالات

کارشناسی ارشد فلسفه کلید سوالات

کارشناسی ارشد علوم تربیتی 1 کلید سوالات

کارشناسی ارشد مجمـوعـه علـوم تربیتی 2 کلید سوالات

کارشناسی ارشد علوم كتابداری و اطلاع رسانی کلید سوالات

کارشناسی ارشد زبان فرانسه کلید سوالات

کارشناسی ارشد زبان انگلیسی کلید سوالات

کارشناسی ارشد زبان روسی کلید سوالات

کارشناسی ارشد علوم تربیتی 3 کلید سوالات

کارشناسی ارشد زبان آلمانی کلید سوالات

کارشناسی ارشد مدیریت جهـانگردی بازاریابی جهانگردی کلید سوالات

کارشناسی ارشد حقوق کلید سوالات

کارشناسی ارشد ایرانشناسی کلید سوالات

کارشناسی ارشد مجموعـه علـوم سیاسی و روابط بین الملل کلید سوالات

کارشناسی ارشد باستان شناسی کلید سوالات

کارشناسی ارشد روانشناسی کلید سوالات

کارشناسی ارشد حسابداری کلید سوالات

کارشناسی ارشد مطالعات زنان کلید سوالات

کارشناسی ارشد علوم ارتباطات اجتماعی کلید سوالات

کارشناسی ارشد مددكاری اجتماعی کلید سوالات

کارشناسی ارشد پژوهش علوم اجتماعی کلید سوالات

کارشناسی ارشد مدیریت کلید سوالات

کارشناسی ارشد برنامه ریزی، مدیریت و آموزش محیط زیست کلید سوالات

کارشناسی ارشد مدیـریت اجرایی کلید سوالات

کارشناسی ارشد مدرسی و معارف اسلامی - (طلاب و فضلای حوزه علمیه) کلید سوالات
دفترچه سوالات کنکور کارشناسی ارشد سراسری سال 87
رشته های امتحانی دوره كارشناسی ارشد گروه علوم پایه
کارشناسی ارشد زمین شناسی کلید سوالات

کارشناسی ارشد ژئوفیزیك و هواشناسی کلید سوالات

کارشناسی ارشد شیمی کلید سوالات

فیزیک و نانو فیزیك کلید سوالات

کارشناسی ارشد فوتونیك کلید سوالات

کارشناسی ارشد زیست شناسی کلید سوالات

کارشناسی ارشد آمار کلید سوالات

کارشناسی ارشد ریاضی کلید سوالات

کارشناسی ارشد علوم كامپیوتر کلید سوالات

کارشناسی ارشد انگل شناسی دامپزشکی کلید سوالات

کارشناسی ارشد علوم دریایی و اقیانوسی - زیست شناسی دریا کلید سوالات

کارشناسی ارشد علوم دریایی و اقیانوسی - فیزیكدریا کلید سوالات

کارشناسی ارشد تاریخ و فلسفه علم کلید سوالات
دفترچه سوالات کنکور کارشناسی ارشد سراسری سال 87

رشته های امتحانی دوره كارشناسی ارشد گروه فنی و مهندسی

کارشناسی ارشد مهندسی برق کلید سوالات

کارشناسی ارشد مهندسی نفت کلید سوالات

کارشناسی ارشد مهندسی پلیمر ـ صنایع پلیمر کلید سوالات

کارشناسی ارشد مهندسی معماری كشتی کلید سوالات

کارشناسی ارشد مهندسی شیمی کلید سوالات

کارشناسی ارشد مهندسی شیمی - مخازن هیدروكربوری کلید سوالات

کارشناسی ارشد مهندسی صنایع - مهندسی صنایع کلید سوالات

کارشناسی ارشد مهندسی صنایع کلید سوالات

کارشناسی ارشد مدیریت در سوانح طبیعی کلید سوالات

کارشناسی ارشد مهندسی عمران - نقشهبرداری کلید سوالات

کارشناسی ارشد مهندسی عمران کلید سوالات

کارشناسی ارشد مهندسی مكانیك کلید سوالات

کارشناسی ارشد مهندسی معدن کلید سوالات

کارشناسی ارشد مهندسی مواد کلید سوالات

کارشناسی ارشد مهندسی مـواد - نـانـو مـواد (نانوفناوری) کلید سوالات

کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات IT کلید سوالات

کارشناسی ارشد مهندسی كامپیوتر کلید سوالات

کارشناسی ارشد مهندسی هوا فضا کلید سوالات

کارشناسی ارشد مهندسی نساجی - تكنولوژی نساجی کلید سوالات

کارشناسی ارشد مهندسی نساجی - شیمی نساجی و علوم الیاف کلید سوالات

کارشناسی ارشد مهندسی شیمی - بیوتكنولوژی - مهندسی داروسازی کلید سوالات

کارشناسی ارشد مهندسی پلیمر - صنایع رنگ کلید سوالات

کارشناسی ارشد مهندسی طراحی محیط زیست کلید سوالات

کارشناسی ارشد مدیریت نساجی کلید سوالات

کارشناسی ارشد مهندسی فرآوری و انتقال گاز کلید سوالات

کارشناسی ارشد مهندسی ابزار دقیق و اتوماسیون کلید سوالات

کارشناسی ارشد مهندسی مكاترونیك کلید سوالات

کارشناسی ارشد مهندسی ایمنی و بازرسی فنی کلید سوالات
نوشته شده توسط مایا در 9:57 |  لینک ثابت   •